admin on 8 stycznia, 2020

Duża wspólnota już od czterech mieszkań – rewolucja w Ustawie o własności lokali

1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie o własności lokali, które śmiało można nazwać rewolucyjnymi dla rynku nieruchomości w Polsce. Od 1 stycznia 2020 roku tzw. dużą wspólnotę mieszkaniową tworzą minimum 4 lokale. Do tej pory progiem granicznym, od którego mieliśmy do czynienia z taką wspólnotą było...
Continue
admin on 12 grudnia, 2019

Trudności w podejmowaniu uchwał przez członków wspólnoty mieszkaniowej

Wszelkie decyzje, wykraczające poza zakres zwykłego zarządu, wspólnota mieszkaniowa podejmuje w formie głosowania uchwał. Jest to podstawowa regulacja, gwarantująca każdemu członkowi wspólnoty mieszkaniowej wpływ na ważne decyzje związane z nieruchomością wspólną. Ustawodawca dokonał swego rodzaju podziału czynności na takie, które nie wymagają zgody w formie uchwały (czynności zwykłego zarządu) i...
Continue