admin on 12 grudnia, 2019

Trudności w podejmowaniu uchwał przez członków wspólnoty mieszkaniowej

Wszelkie decyzje, wykraczające poza zakres zwykłego zarządu, wspólnota mieszkaniowa podejmuje w formie głosowania uchwał. Jest to podstawowa regulacja, gwarantująca każdemu członkowi wspólnoty mieszkaniowej wpływ na ważne decyzje związane z nieruchomością wspólną. Ustawodawca dokonał swego rodzaju podziału czynności na takie, które nie wymagają zgody w formie uchwały (czynności zwykłego zarządu) i...
Continue